Dịch vụ cầm đồ 24/7

Cầm đồ nhanh chóng - Tin cậy

Giá trị giao dịch từ 1 triệu đồng, chúng tôi phục vụ tận nơi

Tài sản được niêm phong và Bảo hiểm cháy nổ

Khách hàng giám sát tài sản 24/24 qua Camera an ninh

Sản phẩm đang thanh lý & ký gửi bán hộ